Novosti

30.09.2021
Prosječne zarade (plate) Avgust 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 795 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 532 eura. Prosječna (neto) zarada u avgustu 2021. godine u odnosu na jul 2021. godine zabilježila je rast od 0,4% dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,7%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2021. godine u odnosu na jul 2021. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,3%.

Saopštenje


.