Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.10.2021
Indeksi potrošačkih cijena Septembar 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2021. godine u odnosu na avgust 2021. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 2,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; povrća; čvrstih goriva; hljeba i žitarica; cipela i ostale obuće; goriva i maziva za motorna vozila. Potrošačke cijene u periodu januar-septembar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u septembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Odjeća i obuća (4,0%); Hrana i bezalkoholna pića (0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,3%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-2,6%); Prevoz (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.