Novosti

20.10.2021
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za septembar 2021. godine iznosila je 665,1 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 289,4 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 375,7 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u septembru 2021. godine, u odnosu na avgust 2021. godine, zabilježila je rast od 0,9%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u septembru 2021. godine u odnosu na avgust 2021. godine, zabilježili su rast od 1,4%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na avgust 2021. godine, zabilježili rast od 0,5%.

Saopštenje


.