Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.10.2021
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Septembar 2021. godine

U Crnoj Gori u septembru 2021. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 96 315 dolazaka i 395 053 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 90,8% ostvarili su strani, a 9,2% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u septembru 2021. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (89,8%), glavnom gradu (5,8%), planinskim mjestima (3,2%) i ostalim turističkim mjestima i ostalim mjestima (1,3%).

Saopštenje
 


.