Novosti

28.10.2021
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz III Kvartal 2021.godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine bilježe rast od 17,7%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa III kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 14,2%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 18,3% u odnosu na III kvartal 2020. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal iste godine bilježe rast od 5,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa II kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 2,0%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 5,5% u odnosu na II kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.