Novosti

28.10.2021
Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori III Kvartal 2021. godine

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine bilježe rast od 10,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa III kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 13,0%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 10,5% u odnosu na III kvartal 2020. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal iste godine bilježe rast od 2,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa II kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 13,0%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,3% u odnosu na II kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.