Novosti

28.10.2021
Prosječne zarade (plate) Septembar 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 796 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 533 eura. Prosječna (neto) zarada u septembru 2021. godine u odnosu na avgust 2021. godine zabilježila je rast od 0,2% dok je prosječna (neto) zarada u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,7%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u sepembru 2021. godine u odnosu na avgust 2021. godine zabilježile rast od 0,5% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,3%.

Saopštenje


.