Novosti

04.11.2021
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2020. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o zahvaćenim i korišćenim vodama iz industrije u 2020. godini.

Od ukupno 2 220 003,0 hilj.m³ zahvaćenih voda, 2 219 200,0 hilj.m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata (površinske vode 99,9%, podzemne vode 0,1%), a 803,0 hilj.m³ iz javnog vodovoda.

Posebno su istaknute sljedeće oblasti djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme; Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda i Ostala prerađivačka industrija, popravka i instalisanje mašina i opreme, koje zahvataju i koriste 99,9% od ukupne količine vode.

Od ukupno korišćenih voda u industriji 99,8% čine vode korišćene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok 0,2% čine vode korišćene u sektorima Rudarstvo i Prerađivačka industrija.

Od ukupnih industrijskih otpadnih voda 79,7% potiče iz sektora Prerađivačke industrije, a preostalih 20,3% potiče iz sektora Rudarstvo i Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.

Saopštenje


.