Novosti

10.11.2021
Građevinska aktivnost III kvartal 2021. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u III kvartalu 2021. godine manja je za 7,5% u odnosu na III kvartal 2020. godine, dok je za 7,1% veća u odnosu na II kvartal 2021. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u III kvartalu 2021. godine veći su za 2,0% u odnosu na III kvartal 2020. godine, dok su za 1,9% veći u odnosu na II kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.