Novosti

12.11.2021
Anketa o radnoj snazi II kvartal 2021. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, za referentni period drugi kvartal 2021. god. (period od aprila do juna 2021. god.). Anketirano je 1 940 domaćinstva. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (5 369 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 644 lica).

U drugom kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 234,7 hiljada od kojih je 194,4 hiljade ili 82,9% zaposlenih i 40,2 hiljade ili 17,1% nezaposlenih lica. Stanovništvo van radne snage čine 265,1 hiljada lica.

Za starosnu grupu 15-89 godina u drugom kvartalu 2021. godine stopa aktivnosti je 47,0%, stopa zaposlenosti je 38,9%, stopa nezaposlenosti je 17,1% i stopa stanovništva van radne snage je 53,0%.

Saopštenje


.