Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2021
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama III kvartal 2021. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u trećem kvartalu 2021. godine iznosi 6 696 685 kg i bilježi pad od 11,1% u odnosu na isti kvartal 2020. godine.

Prosječan sadržaj mliječne masti u trećem kvartalu 2021. godine, u odnosu na treći kvartal 2020. godine bilježi rast od 0,2% dok prosječan sadržaj proteina pad od 1,0%.

U trečem kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal 2020. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 1,9%) i kajmaka (za 5,1%), dok je zabilježen pad fermentisanih mliječnih proizvoda (za 12,7%), konzumnog mlijeka (za 3,7%) i sira (za 4,3%).

Saopštenje


.