Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.11.2021
Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2021. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine iznosila je 1 194 eura i manja je za 3,2% u odnosu na II kvartal 2021. godine, dok je za 36,3% veća u odnosu na III kvartal 2020. godine. Direktan uticaj na prosječnu cijenu kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine ima učešće prosječne cijene m2 stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje, koje je u posmatranom kvartalu bilo značajno manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u III kvartalu 2021. godine iznosila je 1 182 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 385 eura, u središnjem regionu 628 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 1 250 eura.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u III kvartalu 2021. godine iznosila je 1 203 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 550 eura.

Saopštenje


.