Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.11.2021
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2021. godine iznosila je 667,9 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 287,3 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 380,6 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u oktobru 2021. godine, u odnosu na septembar 2021. godine, zabilježila je rast od 0,4%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u oktobru 2021. godine u odnosu na septembar 2021. godine, zabilježili su pad od 0,7%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na septembar 2021. godine, zabilježili rast od 1,3%.

Saopštenje


.