Novosti

24.11.2021
Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2021. godine

U III kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori izdato je 66 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 45, dok se na pravne subjekte odnosi 21. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u III kvartalu 2021. godine predviđeno je građenje 159 stanova, ukupne površine od 10 156 m².

Saopštenje


.