Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.11.2021
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2021. godine

U Crnoj Gori u oktobru 2021. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 45 665 dolazaka i 139 633 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 78,0% ostvarili su strani, a 22,0% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u oktobru 2021. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (77,0%), glavnom gradu (13,7%), planinskim mjestima (4,9%) i ostalim turističkim mjestima i ostalim mjestima (4,4%).

Saopštenje


.