Novosti

30.11.2021
Prosječne zarade (plate) Oktobar 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u oktobaru 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 798 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 534 eura. Prosječna (neto) zarada u oktobru 2021. godine u odnosu na septembar 2021. godine zabilježila je rast od 0,2% , dok je prosječna (neto) zarada u oktobru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,7%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2021. godine u odnosu na septembar 2021. godine zabilježile rast od 0,7% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,5%.

Saopštenje


.