Novosti

07.12.2021
Obavještenje

Saopštenje Anketa o dohotku i uslovima života za 2020. godinu (sa referentnim periodom za prihode 2019. godine), koje je prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka planirano da se objavi 7. decembra 2021. godine, odlaže se do utorka 14. decembra 2021. godine. 

Glavni razlozi odlaganja saopštenja su pomjeranje početka prikupljanja podataka od domaćinstava uslovljeno COVID-19 pandemijom, kao i produžetak perioda unosa usljed nedostatka ljudskih kapaciteta.


.