Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.12.2021
Obavještenje

Saopštenje Anketa o radnoj snazi za III kvartal 2021. godine, koje je prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka planirano 14. decembra 2021. godine, odlaže se za 29. decembar 2021. godine.

Razlozi kašnjenja saopštenja su prekid prikupljanja podataka usljed pandemije COVID-19 u prvom i drugom kvartalu, kao i nedostatak ljudskih kapaciteta na unosu podataka, što je uticalo na kašnjenje ostalih faza ovog istraživanja i kod trećeg kvartala.


.