Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.12.2021
Indeksi potrošačkih cijena Novembar 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2021. godine u odnosu na oktobar 2021. godine u prosjeku su više za 0,3%. Potrošačke cijene u novembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 4,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; mlijeka, sira i jaja; hljeba i žitarica, mesa; odjeće; čvrstih goriva; ulja i masti. Potrošačke cijene u periodu januar-novembar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u novembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Prevoz (1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-0,5%); Komunikacije (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje

 


.