Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
Novosti

15.12.2021
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore III kvartal 2021. godine

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za III kvartal 2021. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u III kvartalu 2021. godine iznosio je 1 583,2 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 210,9 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u III kvartalu 2021. godine iznosila je 25,8%.

Saopštenje


.