Novosti

15.12.2021
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore III kvartal 2021. godine

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za III kvartal 2021. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u III kvartalu 2021. godine iznosio je 1 583,2 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 210,9 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u III kvartalu 2021. godine iznosila je 25,8%.

Saopštenje


.