Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.12.2021
Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći (SKM) 2020. godina

Prema konačnim podacima EUROSTAT-a bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2020. godini iznosio je 45% prosjeka EU.

Od zemalja članica EU, najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen je u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva i po puta iznad prosjeka EU, i iznosi 263% evropskog prosjeka, dok se Bugarska nalazi na najnižem nivou sa 55% prosjeka EU.

Od zemalja iz regiona, prema konačnim podacima EUROSTAT-a, Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 64% prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu na nivou od 45% prosjeka EU. Srbija se nalazi na nivou od 43% evropskog prosjeka, Sjeverna Makedonija na nivou od 38%, Bosna i Hercegovina na nivou od 33%, dok se Albanija nalazi na nivou od 30% evropskog prosjeka.

Stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku prema SKM među zemljama članicama u 2020. godini se kretala u rasponu od 61% prosjeka EU u Bugarskoj do 145% prosjeka EU u Luksemburgu.

Saopštenje


.