Novosti

21.12.2021
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za novembar 2021. godine iznosila je 669,2 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 287,8 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 381,4 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u novembru 2021. godine, u odnosu na oktobar 2021. godine, zabilježila je rast od 0,2%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u novembru 2021. godine u odnosu na oktobar 2021. godine, zabilježili su rast od 0,2%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na oktobar 2021. godine, zabilježili rast od 0,2%.

Saopštenje


.