Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.12.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Novembar 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – novembar 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 646,6 miliona eura, što ukazuje na rast od 17,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 378,5 miliona eura, a uvoz 2 268,1 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 16,6%, a uvoz veći za 17,9%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,7% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,9%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljene Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 90,9 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala - 53,2 mil. eura, Pluta i drvo – 31,2 mil.eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljene Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 461,5 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 132,8 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 96,7 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (96,1 mil. eura), Švajcarska (31,7 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (29,1 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (456,2 mil. eura), Kina (220,2 mil. eura) i Njemačka (208,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.