Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.12.2021
Anketa o radnoj snazi III kvartal 2021. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2021. godine (period od jula do septembra 2021. godine). Anketirano je 1 897 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 027 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 373 lica).

U trećem kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 273,4 hiljade od kojih je 233,0 hiljada ili 85,2% zaposlenih i 40,4 hiljade ili 14,8% nezaposlenih lica. Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čine 225,2 hiljade lica.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u trećem kvartalu 2021. godine stopa aktivnosti je 54,8%, stopa zaposlenosti je 46,7%, stopa nezaposlenosti je 14,8% i stopa stanovništva van radne snage je 45,2%.

Saopstenje


.