Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.12.2021
Prosječne zarade (plate) Novembar 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 799 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 535 eura. Prosječna (neto) zarada u novembru 2021. godine u odnosu na oktobar 2021. godine zabilježila je rast od 0,2% , dok je prosječna (neto) zarada u novembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,9%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2021. godine u odnosu na oktobar 2021. godine zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,1%.

Saopštenje


.