Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.01.2022
Indeksi potrošačkih cijena Decembar 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2021. godine u odnosu na novembar 2021. godine u prosjeku su više za 0,3%. Potrošačke cijene u decembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 4,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: mlijeka, sira i jaja; povrća; hljeba i žitarica; čvrstih goriva; mesa; usluga vazdušnog prevoza putnika; ribe i morskih plodova. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 2,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u decembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,7%); Hoteli i restorani (0,6%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,8%); Prevoz (-1,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,6%); Ostala dobra i usluge (-0,2%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.