Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.02.2022
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u četvrtom kvartalu 2021. godine u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine veći je za 29,7%, dok je u odnosu na treći kvartal 2021. godine manji za 17,9%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u četvrtom kvartalu 2021. godine u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine veći je za 24,1%, dok je u odnosu na treći kvartal 2021. godine manji za 12,2%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u četvrtom kvartalu 2021. godine u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine veći je za 30,2%, dok je u odnosu na treći kvartal 2021. godine manji za 20,1%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u četvrtom kvartalu 2021. godine u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine veći je za 115,4%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine manji za 68,5%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u četvrtom kvartalu 2021. godine u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine veći je za 24,6%, dok je u odnosu na treći kvartal 2021. godine veći za 9,2%.

Saopštenje


.