Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.02.2022
Građevinska aktivnost

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u četvrtom kvartalu 2021. godine manja je za 7,9% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine, dok je za 6,3% veća u odnosu na treći kvartal 2021. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u četvrtom kvartalu 2021. godine manji su za 2,0% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine, dok su za 0,4% veći u odnosu na treći kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.