Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.02.2022
Građevinske dozvole i prijave radova

U četvrtom kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori izdato je 25 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 18, dok se na pravne subjekte odnosi 7. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u četvrtom kvartalu 2021. godine predviđeno je građenje 166 stanova, ukupne površine od 7 790 m².

Saopštenje


.