Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.02.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2022. godine u odnosu na decembar 2021. godine u prosjeku su više za 1,3%. Potrošačke cijene u januaru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 5,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: hljeba i žitarica; mlijeka, sira i jaja; povrća; goriva i maziva za motorna vozila; mesa; čvrstih goriva; voća; ulja i masti. Potrošačke cijene u 2021. godini, u poređenju sa 2020. godinom, u prosjeku su bile više za 2,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u januaru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (4,2%); Alkoholna pića i duvan (1,8%); Prevoz (1,2%); Ostala dobra i usluge (0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-4,4%); Rekreacija i kultura (-0,9%); Hoteli i restorani (-0,4%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.