Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2022
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosila je 7,4 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,0 mil. EUR ili 27,0%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 5,4 mil. EUR ili 73,0%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 25,4%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 35,8% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 20,7%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2021. godine stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 23,4%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 21,7%, kokošija jaja učestvuju 19,4%, svježe povrće učestvuje 12,5%, svježe voće učestvuje 9,4%, svježa riba učestvuje sa 6,3%, industrijsko bilje 3,3%, ostali proizvodi učestvuju sa 3,2% i prerađevine voća i grožđa sa 0,8%.

Saopštenje


.