Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2022
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

U Crnoj Gori u januaru 2022. godine, u kolektivnom smještaju1 (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 19 677 dolazaka i 55 391 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 60,3% ostvarili su strani, a 39,7% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u januaru 2022. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (46,3%), planinskim mjestima (29,7%), glavnom gradu (17,6%), i ostalim mjestima (6,5%).

Saopštenje


.