Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 890 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 686 eura. Prosječna (neto) zarada u januaru 2022. godine u odnosu na decembar 2021. godine zabilježila je rast od 27,7%, dok je prosječna (neto) zarada u januaru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 29,4%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2022. godini u odnosu na decembar 2021. godine zabilježile rast od 1,3% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 26,1%.

Saopštenje


.