Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.03.2022
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2021. godine (period od oktobra do decembra 2021. godine). Anketirano je 1 975 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 187 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 549 lica).

U četvrtom kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 272,7 hiljada od kojih je 230,7 hiljada ili 84,6% zaposlenih i 41,9 hiljade ili 15,4% nezaposlenih2 lica. Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čine 226,3 hiljade lica.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u četvrtom kvartalu 2021. godine stopa aktivnosti je 54,7%, stopa zaposlenosti je 46,2%, stopa nezaposlenosti je 15,4% i stopa stanovništva van radne snage je 45,3%.

Saopštenje
 


.