Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.03.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2022. godine u odnosu na januar 2022. godine u prosjeku su više za 1,5%. Potrošačke cijene u februaru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 6,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; povrća; mlijeka, sira i jaja; mesa; voća; hljeba i žitarica; čvrstih goriva; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu. Potrošačke cijene u periodu januar-februar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 6,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u februaru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Prevoz (3,5%); Hrana i bezalkoholna pića (2,3%); Ostala dobra i usluge (1,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,7%); Alkoholna pića i duvan (0,6%); Odjeća i obuća (0,3%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-0,5%); Rekreacija i kultura (-0,2%); Komunikacije (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.