Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.03.2022
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za četvrti kvartal 2021. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosio je 1 324,4 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 157,4 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosila je 8,2%.

Saopštenje


.