Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.03.2022
Nautički turizam

U 2021. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 176 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju. Od toga, 3 396 plovila je doplovilo morem, a 780 su dovezena kopnom.

Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo motornih jahti (45,1%), zatim jahti na jedra (34,3%) i ostalih plovnih objekata (20,6%).

Broj osoba koja su prispjela ovim plovilima u 2021. godini iznosio je 25 123. Prema državljanstvu, na plovilima najveći broj osoba je bio iz Velike Britanije (6,0%), Hrvatske (5,9%), SAD (3,7%), Skandinavskih zemalja (2,8%), Francuske (2,7%), Italije (2,4%), Njemačke (2,2%), Austrije (1,9%), Švajcarske (1,3%), i ostalih zemalja (71,1%).

Saopštenje


.