Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.03.2022
Osnovno obrazovanje - Kraj školske 2020/2021. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj učenika koji su završili osnovno obrazovanje u Crnoj Gori u osnovnim školama na kraju školske 2020/2021. godine.

Osnovno obrazovanje na kraju školske 2020/2021. godine u osnovnim školama steklo je 6 955 učenika.

Od ukupnog broja učenika koji su završili osnovnu školu (6 955), 3 337 ili 48% su djevojčice, a 3 618 ili 52% su dječaci.

Saopštenje


.