Novosti

30.03.2022
Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori

Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori u 2021. godini iznosio je 39 682, što u odnosu na 2020. godinu kada ih je bilo 37 255, izraženo u procentima, predstavlja povećanje od 6,5%.

Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u 2021. godini je u Podgorici 14 145 što predstavlja 35,6% od ukupnog broja, a najmanji je u opštini Petnjica 31, odnosno 0,1% od ukupnog broja.

Saopštenje


.