Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.03.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-februar 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 488,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 56,0% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 125,6 miliona eura, a uvoz 362,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 108,6%, a uvoz veći za 43,5%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 34,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 23,8%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 47,6 miliona eura (koje čine: Električna energija – 45,4 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6) u iznosu od 73,8 miliona eura ( koje čine: Obojeni metali - 18,9 mil. eura, Proizvodi od nemetalnih minerala – 14,0 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (25,5 mil. eura), Srbija (23,4 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (15,7 mil.eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (60,5 mil. eura), Kina (40,0 mil. eura) i Njemačka (31,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.