Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.03.2022
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Februar 2022.

U Crnoj Gori u februaru 2022. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 25 225 dolazaka i 66 265 noćenja turista.
Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 67,0% ostvarili su strani, a 33,0% noćenja ostvarili su domaći turisti.
U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u februaru 2022. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (56,9%), glavnom gradu (19,6%), planinskim mjestima (19,6%) i ostalim mjestima (3,9%).

Saopštenje


.