Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.03.2022
Prosječne zarade (plate) Februar 2022.

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 875 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 706 eura. Prosječna (neto) zarada u februaru 2022. godine u odnosu na januar 2022. godine zabilježila je rast od 2,9%, dok je prosječna (neto) zarada u februaru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 33,5%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru 2022. godini u odnosu na januar 2022. godine zabilježile rast od 1,5% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 1,4%.

Saopštenje


.