Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.04.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2022. godine u odnosu na februar 2022. godine u prosjeku su više za 3,4%. Potrošačke cijene u martu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 9,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: hljeb i žitarice; gorivo i mazivo za motorna vozila; mlijeko, sir i jaja; meso; čvrsta goriva; odjeća; ulja i masti; prevoz putnika drumom. Potrošačke cijene u periodu januar - mart 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 7,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u martu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Prevoz (8,0%); Hrana i bezalkoholna pića (5,0%); Odjeća i obuća (3,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,1%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,4%); Zdravlje (0,7%); Rekreacija i kultura (0,5%); Alkoholna pića i duvan (0,3%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Restorani i hoteli (-0,5%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.