Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.04.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mart 2022. godine iznosila je 715,5 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 323,2 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 392,3 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u martu 2022. godine, u odnosu na februar 2022. godine, zabilježila je rast od 3,1%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u martu 2022. godine u odnosu na februar 2022. godine, zabilježili su rast od 3,7%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na februar 2022. godine, zabilježili rast od 2,7%.

Saopštenje


.