Novosti

28.04.2022
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine bilježe rast od 12,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 26,9%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 12,8% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježe rast od 4,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 1,0%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 4,1% u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.