Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.04.2022
Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori

Statistika sklopljenih i razvedenih brakova ima za cilj proizvodnju podataka koji omogućavaju osnovne demografske analize stanovništva na nivou Crne Gore ili opština. Podaci predstavljaju osnov za izračunavanje niza analitičkih demografskih indikatora .

U Crnoj Gori, u 2021. godini, sklopljeno je 3 196 zakonskih brakova, a broj pravosnažno razvedenih brakova je 768. Broj sklopljenih brakova u 2021. godini, veći je za 57,7% u odnosu na 2020. godinu. Statistika brakova u 2021. godini bilježi pad broja razvedenih brakova za 2,0% u odnosu na 2020. godinu.

Saopštenje


.