Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.04.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar - mart 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 846,6 miliona eura, što ukazuje na rast od 58,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 199,0 miliona eura, a uvoz 647,6 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 110,8%, a uvoz veći za 47,7%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 30,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 21,5%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 69,7 miliona eura (koje čine: Električna energija – 66,2 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6) u iznosu od 132,8 miliona eura ( koje čine: Obojeni metali – 29,6 mil. eura, Proizvodi od nemetalnih minerala – 26,0 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (40,2 mil. eura), Srbija (34,4 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (28,7 mil.eura). Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (112,5 mil. eura), Kina (65,5 mil. eura) i Njemačka (53,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.