Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.04.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u martu 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 868 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 704 eura. Prosječna (neto) zarada u martu 2022. godine u odnosu na februar 2022. godine zabilježila je pad od 0,3%, dok je prosječna (neto) zarada u martu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 33,8%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2022. godini u odnosu na februar 2022. godine zabilježile rast od 3,4% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 3,6%.

Prosječna zarada (bruto) u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine zabilježila je rast od 9,6%.

Saopštenje


.