Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

05.05.2022
Indeks prometa u trgovini na malo - Prvi kvartal 2022.

Promet robe u trgovini na malo u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 30,0% u tekućim i 19,3% u stalnim cijenama.
Promet robe u trgovini na malo u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine manji je za 10,9% u tekućim i 15,0% u stalnim cijenama.
Promet u trgovini na malo motornim gorivima u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 43,0%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine promet manji za 3,1%.
Promet u trgovini na malo prehranom u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 18,8%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine promet manji za 9,6%.
Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u prvom kvartalu 2022. godine veći za 35,1% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, dok je za 7,3% manji u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine.
Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u prvom kvartalu 2022. godine veći za 44,7% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine promet manji za 15,2%.

Saopštenje


.