Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.05.2022
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - I kvartal 2022.

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u prvom kvartalu 2022. godine iznosi 5 871 908 kg i bilježi pad od 7,2% u odnosu na isti kvartal 2021. godine.
Prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu 2022. godine, u odnosu na prvi kvartal 2021. godine bilježi pad od 4,1% dok prosječan sadržaj proteina bilježi pad od 4,6%.
U prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal 2021. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 5,1%) i sira (za 8,3%), dok je zabilježen pad kajmaka (za 21,7%) fermentisanih mliječnih proizvoda (za 5,2%) i konzumnog mlijeka (za 15,6%).

Saopštenje


.